dentalove warszawa dentalove warszawa
DENTALOVE CLINIC
ul. Borzymowska 19
kom: 796 67 50 50, e-mail: dentalove.clinic@dentalove.pl
DENTALOVE CLINIC
ul. Remiszewska 14D
kom: 535 99 50 50, e-mail: dentalove@dentalove.pl


Regulamin

Stomatologia Dentalove przy ul. Remieszewskiej 14D :
– Oferuje pełny zakres świadczeń stomatologicznych
– Stomatologia Dentalove jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń w ramach NFZ
– Celem działania zespołu Stomatologii Dentalove jest udzielanie świadczeń zdrowotnych: ratowanie,
poprawa i przywracanie zdrowia jamy ustnej, promocja i zdrowie higieny i profilaktyki

1. Pierwsza Wizyta
– Na pierwszą wizytę zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, osobiście bądź pocztą mailową
– Na pierwszą wizytę rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 45 minut
– Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w gabinecie z lekarzem prowadzącym
– W przypadkach nagłych i bólowych, dla pacjentów Stomatologii Dentalove staramy się wyznaczyć
wizytę w jak najbliższym możliwym terminie.

2. Na Pierwszej wizycie
– Pacjent wypełnia Kartę Pacjenta podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta oraz Informacje
dotyczącą stanu zdrowia
– Po zbadaniu Pacjenta, lekarz prowadzący ustala plan leczenia i wstępny kosztorys
– Wykonujemy zdjęcia fotograficzne, które są nieodłącznym elementem dokumentacji medycznej i
nie są wykorzystywane do innych celów.
– Przed przystąpieniem do zabiegu, Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg

3. Opóźnienia
Dokładamy wszelkich starań aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym grafikiem.
Niestety, czasami niektóre zabiegi przedłużają się z powodów nieprzewidzianych.
4. Lista Rezerwowa
Proponujemy zapisy na listę rezerwową , aby przyspieszyć termin wizyty. Z tej listy wpisujemy
Pacjenta na pierwsze zwolnione miejsce przez innego Pacjenta.
5. Odwołania
Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę pomiędzy lekarzem dentystą a pacjentem.
Każda zarezerwowana wizyta oznacza pełne przygotowanie stanowiska zabiegowego i personelu.
Oznacza to, że na każdą zarezerwowaną wizytę zostały zaangażowane personel i środki finansowe W
interesie pacjenta jest powiadomić Stomatologię Dentalove o rezygnacji z umówionej wizyty.
> Zarezerwowaną wizytę 45 min lub 60 min, należy odwołać na 1 dzień roboczy przed wizytą.
> Wizytę dłuższą czyli 90 min lub 120 min, należy odwołać na 3 dni robocze przed wizytą.
> W przypadku nie odwołania i nie zgłoszenia się na wizytę, Dentalove obciąży Pacjenta na
kolejnej wizycie – 50 zł za każde 30 min zarezerwowanego czasu lekarza.
5. Gwarancja
Udzielamy dwuletniej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia, uzupełnienia protetyczne stałe –
niewyjmowane (korony, licówki, mosty), implanty.
Reklamacja nie jest uwzględniania w przypadku, gdy Pacjent:
– nie zgłasza się na bezpłatne wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia ( co 6 miesięcy )
– przerwał zaplanowane leczenie
– samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego
– uszkodził protezę poza jamą ustną
– nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych
– uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
– cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
– pali papierosy lub przeszedł chemio- lub radioterapię choroby nowotworowej – w przypadku implantów i
zabiegów regeneracyjnych kości.

Zapoznałem (-am) się :

………………………………………………………………………………………………..
Data i podpis

Regulamin dostępny jest również na stronie www.dentalove.pl

 
 
Dla niepełnosprawnych
Akceptujemy karty płatnicze VISA i Mastercard
Certyfikowany RTG-Pantomogram
Klimatyzacja
Wi-Fi
Beztresowe i bezbolesne leczenie
Miejsce przyjazne dzieciom i małym pacjentom
Parking
Kawa
Relaksująca muzyka